Pre-loader

/ K2 Cloud ERP for Python / Програмістам / Формування пакетів оновлення.

Формування пакетів оновлення.

Система  K2 Cloud ERP  це модульне рішення різних задач автоматизації підприємства. Виконання певної задачі покладається на окремий модуль (компоненту), яку можна завантажити з сервера оновлень K2Update. 

Існує два способи завантаження пакетів  на сервер оновлень:

 • через веб інтеофейс
 • через командний рядок

Формування пакетів оновлень через командний рядок дозволяє в один клік сформувати і завантажити необхідну версію компоненти.

Завантаження Python пакетів:

Для того, щоб розробник зміг завантажити створену ним одну або декілька компонент потрібно виконати такі кроки:

 • Сторити компоненту згідно типової архітектури 
 • Внести назву, версію, тип версії в файл setup.py
 • Залогінитись під своїм аккаунтом на сервері оновлень та отримати токен доступу
 • Вставити скопійований токен в файл builder/config/token.txt, який знаходиться на один рівень вище корня в структурі директорій проекту

K2CloudERP/
├─ k2/            
│  ├─ app.py        # корінь проекту
│  ├─ ....... 
├─ builder/
│ ├─ config/         # каталог з конфігами
│ │ ├──token.txt       # файл з токеном доступу
│ │ ├──components_list.txt  # список пакетів для завантаження│ 
│ ├─ components/       # каталог із списком зегерованих архівів компонент
├─ .......
 • В файлі builder/config/components-list.txt вказати шлях, відносно корня,  до пакетів,  які потрібно сформувати для сервера оновлень - кожна компонента з нового рядка. 

components/k2report
components/k2wms
components/k2crm
 • В командному рядку середовища розробки перейти в корінь проекту та активувати віртуальне середовище 
 • Виконати команду 

python k2component_builder.py
 • При успішному виконанні повинно з'явитись повідомлення: "Компонента k2.... успішно завантажена"
 • При виникненні помилок, виконати інструкції згідно повідомлень з командного рядка. 


 


  Runtime Site: 3.897868 s.