Pre-loader

/ K2 Cloud ERP for Python / Програмістам / Структура компонент. / Типова архітектура компоненти

Типова архітектура компоненти

В системі K2 Cloud ERP типова компонента має таку структуру:

k2sample/
├─ k2sample/
│ ├── static/       # Директорія для статичних файлів компоненти
│ │ ├── css/       # Директорія для CSS-файлів.
│ │ │ ├── default.css   # Файл CSS для стилізації.
│ │ ├── js/        # Директорія для JavaScript-файлів.
│ │ │ ├── script.js    # Приклад файлу JavaScript.
│ ├── templates/     # Директорія для шаблонів компоненти. 
│ │ ├── index.html    # Файл HTML-шаблону.
│ │ ├── data.html    # Файл HTML-шаблону.
│ │ ├── grid.html     # Файл HTML-шаблону.
│ ├── yml/         # Директорія для YAML-файлів.
│ │ ├── data.yml     # Файл з даними у форматі YAML.
│ ├── __init__.py     # Порожній файл, який вказує, що коренева директорія є пакетом Python.
│ ├── models.py      # Файл Python, що містить ORM моделі проекту.
│ └── views.py      # Файл Python, що містить основний функціонал та роути проекту.
├── __init__.py      # Порожній файл, який вказує, що коренева директорія є пакетом Python.
├── history.txt      # Текстовий файл, що міститm історію розвитку компоненти.
├── requirments-components.txt #Цей файл може містити список залежних компонентів з системи K2 Cloud ERP.
├── requirements.txt    # Файл, що містить список залежностей Python або пакетів, необхідних для встановлення.
└── setup.py        # Файл Python, що використовується для встановлення та оновлення. компоненти


Дана структура може частково змінюватись в залежності від призначення та функціональних можливостей компоненти. 


  Runtime Site: 3.365188 s.