Pre-loader


Файл setup.py

Файл setup.py - це файл на мові програмування Python, який використовується для визначення конфігурації та завдань збирання, необхідних для розповсюдження вашого проекту. Цей файл використовується пакетним менеджером Python (наприклад, pip) для правильного встановлення вашого додатка на інших системах.

В системі K2 Cloud ERP  файл setup.py має таку типову структуру:

from setuptools import setup

setup(
  name=`k2update`, #назва компоненти
  version=`1.0.4.34`, # версія
  version_type=`testing`, # тип версії - testing, stable, development, long_term
  description=`This component is intended for add and update new components.`, #опис
  author=`k2 cloud`, # розробка
  author_email=`rs@corp2.eu`, # email розробника
  keywords="update, k2", # ключові слова
  python_requires=">=3.7, <=3.11.2", #підтримувані версії Python
  packages=[`k2update`], #назва пакету
  package_data={ # Optional
    },
  install_requires=[""], #залежності
)

Файл setup.py - важлива складова проекту, яка спрощує процес розповсюдження,  встановлення  та оновлення компоненти в K2 Cloud ERP.