Pre-loader

Етичні норми партнера.

Команда переконана, що основою довготривалих довірчих ділових відносин є принципи чесності, відкритості та справедливості. Команда , підписуючи Партнерський договір від імені ТОВ «к2», підтримує прагнення до дійсно партнерських відносин, чистої конкуренції всередині партнерської мережі, чесності та добросовісності кожного представника партнерських відносин, постійного розвитку кожного з Партнерів. Для покращення взаємодії з Клієнтами продуктів впроваджено систему оцінювання Партнерів і присвоєння статусу.  Оцінка діяльності та статус Партнера будуть враховуватися командою в подальшому прийнятті рішень про розширення сфери діяльності при подальшій взаємодії з Партнером та при формуванні стратегії партнерства в кожному окремо взятому регіоні. Зі свого боку командою створено прозору систему прийняття рішень, вибудувано чіткий процес взаємодії з Партнером та Клієнтом, розроблено програми навчання для розвитку виконавців команди та Партнерів тощо. Долучаючись до партнерської мережі , Партнер визнає, що всі чинні та майбутні угоди та ділові відносини з ТОВ «к2» будуть відповідати зазначеним Нормам: — чесно і коректно ставитися до Клієнтів, виконавців Розробника та інших Партнерів; — конкурувати з іншими Партнерами якістю, а не ціною; — підтримувати ділову репутацію розробника і утримуватися від поширення негативної інформації про інших Партнерів; — обслуговувати тільки ліцензійне програмне забезпечення . У разі недотримання Партнером погоджених принципів взаємодії, команда к2 залишає за собою право в рамках чинного законодавства України призупинити або припинити взаємодію, аж до розірвання контрактів, а також зробити відповідні висновки щодо взаємодії в будь-якому іншому напрямку партнерства в майбутньому.