Pre-loader


Планувальник, cron

Ви можете створити планувальник процесів в Python за допомогою бібліотеки schedule. Ця бібліотека дозволяє запускати функції або завдання на певний графік. Ось приклад, як створити планувальник:

1. Встановіть бібліотеку schedule:

Ви можете встановити schedule за допомогою pip:

pip install schedule

2. Напишіть код планувальника:

Ось приклад коду, який встановлює планувальник для виконання функції кожну хвилину:

import schedule
import time

def my_task():
    print("Виконую завдання...")

# Створіть об`єкт планувальника
scheduler = schedule.Scheduler()

# Додайте завдання до планувальника
scheduler.every(1).minutes.do(my_task)  # Виконувати кожну хвилину

# Запустіть планувальник у безкінечному циклі
while True:
    scheduler.run_pending()
    time.sleep(1)

Ви можете замінити my_task на функцію, яку ви хочете виконувати за графіком. Ви також можете налаштовувати різні розклади для різних завдань.

3. Запустіть код:

Після написання коду запустіть його, і він буде виконувати ваші завдання за заданим графіком.

Це базовий приклад. Ви можете налаштовувати планувальник для виконання завдань за різними графіками, використовуючи більше методів, які надає бібліотека schedule.

Автор: Рудюк С.А. 2023. K2 Cloud ERP.


    Runtime Site: 4.460535 s.