Pre-loader


Перехоплення буферу обміну

Нижче наведено приклад використання Flask для створення простого middleware, який перехоплює буфер виводу та обробляє його перед відправленням клієнту:

from flask import Flask, render_template, request, g

app = Flask(__name__)

# Middleware для перехоплення буфера виводу
class OutputBufferMiddleware:
  def __init__(self, app):
    self.app = app

  def __call__(self, environ, start_response):
    with self.app.app_context(environ):
      g.output_buffer = []
      response = self.app(environ, start_response)
      response.direct_passthrough = False
      response.data = b’’.join(g.output_buffer)
      return response(environ, start_response)

@app.before_request
def before_request():
  g.output_buffer = []

@app.after_request
def after_request(response):
  response.direct_passthrough = False
  response.data = b’’.join(g.output_buffer)
  return response

@app.route(’/’)
def index():
  # Записати дані до буфера виводу
  g.output_buffer.append(b’Hello, World!’)
  return render_template(’index.html’)

if __name__ == ’__main__’:
  app.wsgi_app = OutputBufferMiddleware(app.wsgi_app)
  app.run(debug=True)

В цьому прикладі створюється middleware OutputBufferMiddleware, який зберігає весь буфер виводу в змінній g.output_buffer. Потім у функції after_request, яка викликається після відповіді на клієнта, дані з g.output_buffer об'єднуються та встановлюються як вміст відповіді.

Не забудьте, що обробник before_request встановлює пустий буфер виводу перед кожним запитом, тим самим очищаючи дані виводу від попереднього запиту. Це може бути корисним в разі, якщо ви хочете починати з чистого буфера для кожного запиту.

Автор: Рудюк С.А. 2023. K2 Cloud ERP.


  Runtime Site: 4.513588 s.