Pre-loader

/ K2 Cloud ERP for PHP / Різні задачі по PHP / Об’єктно-орієнтоване програмування (ООП) в PHP / Перевизначення методів сторонніми програмістами в PHP

Перевизначення методів сторонніми програмістами в PHP

Приклад використання методів у класах PHP та можливість їхньої перевизначення (кастомізації) сторонніми програмістами. Розглянемо клас Car, який має методи startEngine, drive та stopEngine.

<?php

class Car {
  protected $make;
  protected $model;
  protected $engineStarted = false;

  public function __construct($make, $model) {
    $this->make = $make;
    $this->model = $model;
  }

  public function startEngine() {
    if (!$this->engineStarted) {
      echo "Двигун запущено.
";
      $this->engineStarted = true;
    } else {
      echo "Двигун вже запущено.
";
    }
  }

  public function drive() {
    if ($this->engineStarted) {
      echo "Автомобіль рухається.
";
    } else {
      echo "Для того, щоб рухатися, спочатку потрібно запустити двигун.
";
    }
  }

  public function stopEngine() {
    if ($this->engineStarted) {
      echo "Двигун зупинено.
";
      $this->engineStarted = false;
    } else {
      echo "Двигун вже зупинено.
";
    }
  }
}

// Сторонній програміст може успадковувати клас Car та перевизначати методи за необхідності

class CustomCar extends Car {
  public function startEngine() {
    echo "Спеціальний метод для запуску двигуна.
";
    parent::startEngine(); // Викликати батьківський метод
  }

  public function drive() {
    echo "Спеціальний метод для руху.
";
    parent::drive();
  }

  public function stopEngine() {
    echo "Спеціальний метод для зупинки двигуна.
";
    parent::stopEngine();
  }
}

// Використання класу Car та CustomCar

$carInstance = new Car("Toyota", "Camry");
$carInstance->startEngine();
$carInstance->drive();
$carInstance->stopEngine();

echo "
";

$customCarInstance = new CustomCar("Tesla", "Model S");
$customCarInstance->startEngine(); // Викликається перевизначений метод
$customCarInstance->drive();     // Викликається перевизначений метод
$customCarInstance->stopEngine();  // Викликається перевизначений метод

У цьому прикладі клас Car визначає методи для управління двигуном автомобіля, а клас CustomCar успадковує Car та перевизначає його методи. Коли ми створюємо об'єкт класу CustomCar і викликаємо його методи, вони викликають відповідні перевизначені методи класу CustomCar.

Автор: Рудюк С.А. 2023. K2 Cloud ERP.


  Runtime Site: 3.541492 s.