Pre-loader

/ K2 Cloud ERP for Python / Програмістам / Різні задачі Python-програмістів / Найбільш потужні компоненти для веб-орієнтованих RIA додатків

Найбільш потужні компоненти для веб-орієнтованих RIA додатків

Для розробки веб-орієнтованих RIA-додатків існує безліч потужних компонентів та бібліотек. Ось деякі з них:

 1. React: JavaScript-бібліотека для створення інтерфейсів користувача, розроблена Facebook. React дозволяє розробникам створювати масштабовані, швидкі та гнучкі веб-додатки. Веб-сайт: https://reactjs.org/
 2. Vue.js: Прогресивний JavaScript-фреймворк для створення інтуїтивних інтерфейсів користувача та односторінкових додатків. Веб-сайт: https://vuejs.org/
 3. Angular: Потужний фреймворк від Google для створення динамічних веб-додатків з використанням TypeScript. Веб-сайт: https://angular.io/
 4. Ember.js: JavaScript-фреймворк, який допомагає розробникам створювати шкальовані веб-додатки з використанням загальних ідіом та практик. Веб-сайт: https://emberjs.com/
 5. Bootstrap: Найпопулярніший CSS-фреймворк, який містить набір готових стилів та компонентів для створення відповідних та естетичних веб-інтерфейсів. Веб-сайт: https://getbootstrap.com/
 6. Material-UI: React-бібліотека компонентів, що реалізує Material Design – дизайн-систему від Google. Веб-сайт: https://mui.com/
 7. Vuetify: Матеріальний компонентний фреймворк для Vue.js, який пропонує готові компоненти з відповідними стилями. Веб-сайт: https://vuetifyjs.com/
 8. Ant Design: Набір компонентів високої якості для React, які допомагають створювати інтерфейси користувача з сучасним дизайном. Веб-сайт: https://ant.design/
 9. Socket.IO: Бібліотека для реалізації роботи реального часу в веб-додатках. Socket.IO забезпечує зручний API для взаємодії між клієнтами та сервером через веб-сокети. Веб-сайт: https://socket.io/
 10. Axios: Обіцянка-орієнтована HTTP-клієнтська бібліотека для JavaScript, яка працює в браузері та на сервері (Node.js). Axios дозволяє легко робити HTTP-запити з вашого додатка. Веб-сайт: https://axios-http.com/
 11. Redux: Прогнозоване стан-контейнер для JavaScript-додатків. Часто використовується разом з React для управління станом додатку. Веб-сайт: https://redux.js.org/
 12. D3.js: JavaScript-бібліотека для маніпулювання документами на основі даних. D3 допомагає створювати інтерактивні та анімовані графіки та візуалізації. Веб-сайт: https://d3js.org/
 13. Three.js: JavaScript-бібліотека для створення 3D-графіки в браузері, використовуючи WebGL. Three.js дозволяє створювати захоплюючі 3D-сцени та анімації. Веб-сайт: https://threejs.org/
 14. Apollo Client: Повнофункціональний GraphQL-клієнт, що дозволяє забезпечити ефективне управління даними та станом додатку. Веб-сайт: https://www.apollographql.com/docs/react/
 15. Quasar: Високопродуктивний, матеріальний дизайн-фреймворк для Vue.js, який пропонує готові компоненти, засоби розробки та багато іншого для розробки RIA-додатків. Веб-сайт: https://quasar.dev/

Додаткові компоненти та бібліотеки, які можуть стати у пригоді:

 1. FastAPI: Сучасний, швидкий (висока продуктивність) веб-фреймворк для побудови API на Python 3.7+ на основі стандартів типів нотаток Python (Python 3.7+). Веб-сайт: https://fastapi.tiangolo.com/
 2. Nuxt.js: Прогресивний фреймворк на основі Vue.js, який спрощує створення універсальних або серверно-рендерених додатків. Веб-сайт: https://nuxtjs.org/
 3. Svelte: Інноваційний компілятор та фреймворк для створення веб-додатків з мінімальним розміром бандла та відмінною продуктивністю. Веб-сайт: https://svelte.dev/
 4. Next.js: Прогресивний фреймворк для розробки серверно-рендерених додатків на React. Веб-сайт: https://nextjs.org/
 5. Tailwind CSS: Утилітарний CSS-фреймворк, який дозволяє швидко створювати налаштовані дизайни без потреби писати велику кількість власного CSS. Веб-сайт: https://tailwindcss.com/
 6. Chakra UI: Набір легких, гнучких та доступних компонентів для React, що дозволяє створювати сучасні інтерфейси користувача з невеликими зусиллями. Веб-сайт: https://chakra-ui.com/
 7. MobX: Бібліотека управління станом для JavaScript, яка дозволяє прозоро працювати зі станом вашого додатку та автоматично оновлювати його. Веб-сайт: https://mobx.js.org/
 8. Plotly: Візуалізаційна бібліотека, яка пропонує інтерактивні, веб-орієнтовані графіки та діаграми для аналізу та презентації даних. Веб-сайт: https://plotly.com/python/
 9. Bulma: Сучасний CSS-фреймворк на основі Flexbox, який допомагає створювати гарні та відповідні веб-інтерфейси без використання JavaScript. Веб-сайт: https://bulma.io/
 10. PrimeReact: Набір UI-компонентів для React, що пропонує велику кількість готових компонентів для різних вимог дизайну та функціональності. Веб-сайт: https://www.primefaces.org/primereact/
 11. Gatsby: Вільний та відкритий фреймворк на основі React, який допомагає розробникам створювати швидкі та оптимізовані веб-сайти та додатки. Веб-сайт: https://www.gatsbyjs.com/
 12. KeystoneJS: Веб-фреймворк для створення CMS (систем управління контентом) та API на Node.js, який інтегрується з базами даних MongoDB та GraphQL. Веб-сайт: https://www.keystonejs.com/
 13. Gridsome: Фреймворк для створення статичних веб-сайтів та серверно-рендерених додатків з Vue.js та GraphQL. Веб-сайт: https://gridsome.org/
 14. Cypress: Набір інструментів для автоматизації тестування веб-додатків, що дозволяє розробникам легко тестувати свої додатки на рівні кінцевого користувача. Веб-сайт: https://www.cypress.io/
 15. Feather Icons: Набір відкритих SVG-іконок, які відрізняються простотою дизайну та легкістю використання в веб-додатках. Веб-сайт: https://feathericons.com/

Ці компоненти та бібліотеки можуть бути використані для розробки веб-орієнтованих RIA-додатків, враховуючи потреби вашого проекту. Вибирайте та комбінуйте їх таким чином, щоб найкращим чином задовольнити вимоги вашого додатку.

NPM

npm (Node Package Manager) - це менеджер пакетів для платформи Node.js, який використовується для встановлення та керування зовнішніми модулями та бібліотеками. npm сам по собі не працює на стороні сервера і не виконує операції в базі даних. Однак, з його допомогою можна встановити бібліотеки і модулі, які можуть працювати на сервері та взаємодіяти з базами даних.

Node.js - це платформа для виконання JavaScript на стороні сервера, яка може використовувати npm для встановлення пакетів, які забезпечують підтримку роботи з базами даних. Деякі з популярних пакетів для роботи з базами даних включають:

 1. mongoose - ODM (Object Document Mapper) для MongoDB, який дозволяє працювати з даними у зручному об'єктно-орієнтованому стилі. Веб-сайт: https://mongoosejs.com/
 2. sequelize - ORM (Object-Relational Mapper) для роботи з реляційними базами даних, такими як MySQL, PostgreSQL, SQLite та MSSQL. Веб-сайт: https://sequelize.org/
 3. knex.js - SQL-будівельник та бібліотека для управління міграціями для реляційних баз даних. Веб-сайт: https://knexjs.org/
 4. TypeORM - ORM для TypeScript та JavaScript, який підтримує різні бази даних, включаючи MySQL, PostgreSQL, MariaDB, SQLite та інші. Веб-сайт: https://typeorm.io/

Отже, npm використовується для встановлення та керування пакетами, які можуть працювати на сервері та взаємодіяти з базами даних, але сам npm не працює на стороні сервера і не виконує операції в базі даних.

Приклади NPM в RIA-додатках

Ось деякі ресурси та проекти, які демонструють використання Node.js у RIA-додатках з операціями в базі даних:

 1. Node.js & MySQL CRUD: Цей навчальний курс демонструє створення CRUD-додатка (створення, читання, оновлення, видалення) на основі Node.js та MySQL. Посилання: https://www.zeolearn.com/magazine/nodejs-mysql-crud
 2. Node.js & PostgreSQL CRUD: Цей навчальний курс пояснює, як створити CRUD-додаток на Node.js та PostgreSQL. Посилання: https://stackabuse.com/node-js-with-postgres-tutorial/
 3. Node.js & MongoDB CRUD: Цей навчальний курс показує, як створити CRUD-додаток на Node.js та MongoDB. Посилання: https://zellwk.com/blog/crud-express-mongodb/
 4. Real-time Polling App: Цей проект демонструє реалізацію RIA-додатка на Node.js з використанням веб-сокетів та бази даних MongoDB. Посилання: https://github.com/bradtraversy/mongochat
 5. MEAN Stack (MongoDB, Express, Angular, Node.js) CRUD Application: Цей навчальний курс демонструє створення повноцінного RIA-додатка з використанням технологій MEAN Stack. Посилання: https://bezkoder.com/node-express-mongodb-crud-rest-api/

Ви можете вивчити ці приклади та ресурси, щоб отримати уявлення про те, як створювати RIA-додатки на Node.js з операціями в базі даних.

Приклади Python-додатків, які роблять операції з базами даних

 1. Python & Flask & SQLAlchemy CRUD: Цей навчальний курс демонструє створення CRUD-додатка (створення, читання, оновлення, видалення) на основі Python, Flask та SQLAlchemy. Посилання: https://auth0.com/blog/flask-sqlalchemy-crud-apis/
 2. Python & Django & PostgreSQL CRUD: Цей навчальний курс пояснює, як створити CRUD-додаток на Python, Django та PostgreSQL. Посилання: https://djangocentral.com/building-a-blog-application-with-django/
 3. Python & FastAPI & MongoDB CRUD: Цей навчальний курс показує, як створити CRUD-додаток на Python, FastAPI та MongoDB. Посилання: https://developer.mongodb.com/how-to/python-fastapi-mongodb/
 4. Building a RIA with Django and React: Цей навчальний курс демонструє реалізацію RIA-додатка на Python (Django) та React. Посилання: https://www.valentinog.com/blog/drf/
 5. Full-Stack Python & Vue.js CRUD Application: Цей навчальний курс демонструє створення повноцінного RIA-додатка з використанням Python (Flask) та Vue.js. Посилання: https://testdriven.io/blog/developing-a-single-page-app-with-flask-and-vuejs/
 6. Python & Flask & React CRUD: Цей навчальний курс демонструє створення CRUD-додатка на основі Python, Flask та React. Посилання: https://blog.learningdollars.com/2019/11/29/how-to-build-a-web-app-using-pythons-flask-react-bootstrap/
 7. Python & Django & Vue.js CRUD: Цей навчальний курс показує, як створити CRUD-додаток на Python, Django та Vue.js. Посилання: https://medium.com/swlh/build-a-crud-app-with-django-and-vue-js-6b88225b4fd4
 8. Python & Django & Angular CRUD: Цей навчальний курс демонструє створення CRUD-додатка на Python, Django та Angular. Посилання: https://medium.com/@cristiandeanarruda/how-to-build-a-simple-app-with-django-and-angularjs-127a8d22cd21
 9. Building a Todo App with Python, Flask, and React: Цей проект створює простий додаток-список справ, який використовує Python, Flask та React для створення RIA-додатка. Посилання: https://auth0.com/blog/building-modern-applications-with-django-and-react/
 10. Python & Flask & React & MongoDB: Цей навчальний курс демонструє створення повноцінного RIA-додатка з використанням Python (Flask), React та MongoDB. Посилання: https://www.youtube.com/watch?v=J-RYzZv8H_E
 11. Python & Flask & Bootstrap: Цей проект демонструє створення веб-додатку з використанням Python, Flask та Bootstrap. Посилання: https://github.com/kirankoduru/python-flask-webapp
 12. Python & Flask & Angular: Цей проект демонструє створення RIA-додатка з використанням Python, Flask та Angular. Посилання: https://github.com/alexhagiopol/flask-angular-todo
 13. Python & Flask & MongoDB: Цей проект демонструє створення веб-додатку на основі Python, Flask та MongoDB. Посилання: https://github.com/harshadmanglani/flask-mongodb-docker-app
 14. Python & Django & Bootstrap: Цей проект демонструє створення веб-додатку на основі Python, Django та Bootstrap. Посилання: https://github.com/mbrochh/django-bootstrap-template
 15. Python & Django & React: Цей проект демонструє створення RIA-додатка з використанням Python, Django та React. Посилання: https://github.com/cubetastic/react-django-todo

Ці ресурси допоможуть вам краще зрозуміти, як створювати RIA-додатки на Python з операціями в базі даних та дозволять отримати практичний досвід реалізації таких проектів.

Курси побудови RIA-додатків за допомогою Flask

 1. Офіційна документація Flask: https://flask.palletsprojects.com/en/2.1.x/
 2. Офіційна документація Django: https://docs.djangoproject.com/en/3.2/
 3. Ресурси для вивчення Flask на Real Python: https://realpython.com/tutorials/flask/
 4. Ресурси для вивчення Django на Real Python: https://realpython.com/tutorials/django/
 5. Курси на Udemy: https://www.udemy.com/topic/python-web-development/
 6. Курси на Coursera: https://www.coursera.org/courses?query=python%20web%20development

Приклади RIA-додатків, які роблять операції з базою даних

Ось декілька прикладів додатків на Python Flask з використанням RIA та бази даних, які містять виведення на екран:

 1. Flask Dashboard with AdminLTE: Цей проект демонструє створення адміністративної панелі з використанням Flask та шаблону AdminLTE. Посилання: https://github.com/app-generator/flask-dashboard-adminlte
 2. Flask & Vue.js: Цей проект демонструє створення веб-додатку на Flask та Vue.js з використанням бази даних SQLite. Посилання: https://github.com/gtalarico/flask-vuejs-template
 3. Flask & jQuery: Цей проект демонструє створення веб-додатку на Flask та jQuery з використанням бази даних PostgreSQL. Посилання: https://github.com/danielfrg/flask-jquery-bootstrap-example
 4. Flask & Bootstrap: Цей проект демонструє створення веб-додатку на Flask з використанням бази даних SQLite та шаблону Bootstrap. Посилання: https://github.com/mjhea0/flask-bootstrap
 5. Flask & React: Цей проект демонструє створення веб-додатку на Flask та React з використанням бази даних MySQL. Посилання: https://github.com/PrettyPrinted/flask_react_demo

Ці проекти демонструють використання різних технологій для створення веб-додатків на Python Flask з виведенням на екран та взаємодією з базою даних. Вони можуть бути корисними для тих, хто бажає отримати більше досвіду у створенні таких додатків на Python Flask.

Flask RIA DB Components

Flask RIA DB Components - це компоненти для розробки веб-додатків з використанням Python Flask, які спрощують роботу з базами даних та дозволяють створювати RIA-додатки зі зручним інтерфейсом користувача. Ось декілька компонентів, які можна використовувати для розробки Flask RIA DB додатків:

 1. Flask-WTF: Flask-WTF - це розширення Flask, яке дозволяє легко створювати форми веб-додатків на Flask з захистом від атак CSRF і валідацією введення користувача. Посилання: https://flask-wtf.readthedocs.io/en/stable/
 2. Flask-SQLAlchemy: Flask-SQLAlchemy - це розширення Flask, яке дозволяє легко працювати з базами даних SQLAlchemy в веб-додатках на Flask. Посилання: https://flask-sqlalchemy.palletsprojects.com/en/3.1.x/
 3. Flask-RESTful: Flask-RESTful - це розширення Flask, яке дозволяє легко створювати RESTful API для веб-додатків на Flask. Посилання: https://flask-restful.readthedocs.io/en/latest/
 4. Flask-Login: Flask-Login - це розширення Flask, яке дозволяє легко створювати систему авторизації та аутентифікації в веб-додатках на Flask. Посилання: https://flask-login.readthedocs.io/en/latest/
 5. Flask-Admin: Flask-Admin - це розширення Flask, яке дозволяє легко створювати адміністративну панель для веб-додатків на Flask з автоматичним створенням CRUD-операцій для моделей баз даних. Посилання: https://flask-admin.readthedocs.io/en/latest/

Ці компоненти допоможуть спростити розробку веб-додатків на Python Flask з використанням баз даних та RIA. Кожен з них має документацію та приклади використання, які можна знайти на їхніх офіційних веб-сайтах.

 1. Django: Django - це фреймворк Python для швидкої розробки веб-додатків з використанням баз даних. Django має вбудовану адміністративну панель, яка дозволяє легко створювати CRUD-операції для моделей баз даних. Посилання: https://www.djangoproject.com/
 2. Flask: Flask - це легкий фреймворк Python для розробки веб-додатків з використанням баз даних. Flask має багато розширень, які дозволяють спростити роботу з базами даних, створювати системи авторизації та аутентифікації, створювати RESTful API тощо. Посилання: https://flask.palletsprojects.com/en/2.1.x/
 3. SQLAlchemy: SQLAlchemy - це бібліотека Python для роботи з базами даних, яка дозволяє створювати об'єктно-реляційні відображення (ORM) баз даних та зручні інтерфейси для роботи з ними. Посилання: https://www.sqlalchemy.org/
 4. PyQt: PyQt - це бібліотека Python для створення десктопних та веб-додатків з графічним інтерфейсом користувача. PyQt має вбудовану підтримку баз даних та можливості для створення RIA-додатків. Посилання: https://riverbankcomputing.com/software/pyqt/
 5. wxPython: wxPython - це бібліотека Python для створення десктопних додатків з графічним інтерфейсом користувача. wxPython має вбудовану підтримку баз даних та можливості для створення RIA-додаткі

Python RIA DB Web Components

Python RIA DB Web Components - це компоненти для розробки веб-додатків з використанням Python, які спрощують роботу з базами даних та дозволяють створювати RIA-додатки зі зручним інтерфейсом користувача. Ось декілька компонентів, які можна використовувати для розробки Python RIA DB веб-додатків:

 1. Django: Django - це фреймворк Python для швидкої розробки веб-додатків з використанням баз даних. Django має вбудовану адміністративну панель, яка дозволяє легко створювати CRUD-операції для моделей баз даних. Крім того, Django має розширення для створення RESTful API, такі як Django REST Framework. Посилання: https://www.djangoproject.com/
 2. Flask: Flask - це легкий фреймворк Python для розробки веб-додатків з використанням баз даних. Flask має багато розширень, які дозволяють спростити роботу з базами даних, створювати системи авторизації та аутентифікації, створювати RESTful API тощо. Flask має розширення, такі як Flask-Admin та Flask-RESTful, які дозволяють створювати адміністративні панелі та RESTful API для веб-додатків на Flask. Посилання: https://flask.palletsprojects.com/en/2.1.x/
 3. SQLAlchemy: SQLAlchemy - це бібліотека Python для роботи з базами даних, яка дозволяє створювати об'єктно-реляційні відображення (ORM) баз даних та зручні інтерфейси для роботи з ними. SQLAlchemy має розширення для підтримки веб-додатків, такі як Flask-SQLAlchemy. Посилання: https://www.sqlalchemy.org/
 4. Pyramid: Pyramid - це фреймворк Python для створення веб-додатків з базами даних та RIA-компонентами. Pyramid має вбудовану підтримку багатьох баз даних, включаючи PostgreSQL, SQLite, MySQL тощо, та розширення для створення RESTful API та інших функціональностей. Посилання: https://trypyramid.com/
 5. Tornado: Tornado - це фреймворк Python для створення веб-додатків зі зручним інтерфейсом користувача та базами даних. Tornado має вбудовану підтримку баз даних та можливості для створення RIA-додатків. Посилання: https://www.tornadoweb.org/
 6. Dash: Dash - це фреймворк Python для створення аналітичних дашбордів та RIA-додатків з використанням баз даних. Dash підтримує підключення до різних баз даних, таких як PostgreSQL, MySQL, SQLite, та інших. Посилання: https://dash.plotly.com/

Python RIA DB Web Components Examples

Ось декілька прикладів веб-додатків на Python, які мають RIA-компоненти та підключені до баз даних:

 1. Flask Web App with SQLite Database: Цей приклад показує, як створити веб-додаток на Flask з базою даних SQLite та RIA-компонентами, використовуючи бібліотеку Flask-RESTful для створення RESTful API. Посилання: https://github.com/realpython/materials/tree/master/flask-by-example
 2. Django Polls App: Цей приклад показує, як створити веб-додаток на Django з базою даних SQLite та RIA-компонентами, використовуючи Django's built-in admin panel та бібліотеку Django REST Framework для створення RESTful API. Посилання: https://docs.djangoproject.com/en/3.2/intro/tutorial01/
 3. Dash Plotly Web App with MySQL Database: Цей приклад показує, як створити аналітичний дашборд на Dash Plotly з підключенням до бази даних MySQL та використанням RIA-компонентів, таких як розкриваючі списки та графіки. Посилання: https://www.datacamp.com/community/tutorials/learn-build-dash-python
 4. Flask Web App with PostgreSQL Database: Цей приклад показує, як створити веб-додаток на Flask з базою даних PostgreSQL та використанням RIA-компонентів, таких як DataTables та форми. Посилання: https://github.com/realpython/materials/tree/master/flask-by-example
 5. Pyramid Web App with SQLite Database: Цей приклад показує, як створити веб-додаток на Pyramid з базою даних SQLite та використанням RIA-компонентів, таких як DataTables та форми. Посилання: https://trypyramid.com/tutorial/sqlalchemy_tmpl
 6. Flask Web App with MongoDB Database: Цей приклад показує, як створити веб-додаток на Flask з базою даних MongoDB та використанням RIA-компонентів, таких як DataTables та графіки. Посилання: https://www.twilio.com/blog/building-flask-web-app-mongodb-cloud-founder

Потужні компоненти, які працюють з базою даних

 1. Dash Plotly: Dash Plotly - це фреймворк Python для створення аналітичних дашбордів та RIA-додатків з використанням баз даних. Він підтримує підключення до різних баз даних, таких як PostgreSQL, MySQL, SQLite, та інших. Dash Plotly має багато потужних компонентів, таких як DataTables, графіки, картки та багато іншого.
 2. Bokeh: Bokeh - це бібліотека Python для візуалізації даних, яка має підтримку для виводу компонентів в браузер. Вона підтримує підключення до баз даних, таких як PostgreSQL, MySQL, SQLite, та інших. Bokeh має багато потужних компонентів, таких як графіки, картки, таблички та інші.
 3. Dash Bootstrap Components: Dash Bootstrap Components - це набір компонентів для фреймворку Dash Plotly, які забезпечують можливості виводу елементів віджетів та компонентів в браузер. Вони мають підтримку для різних типів баз даних та дозволяють легко створювати RIA-додатки з компонентами, такими як DataTables, картки та інші.
 4. Streamlit: Streamlit - це бібліотека Python для швидкої створення RIA-додатків з підключенням до баз даних. Вона має підтримку для різних типів баз даних та дозволяє легко створювати компоненти, такі як графіки, картки та інші.

Розширення для RIA є в Flask

У Flask є багато розширень, які можуть бути корисними для розробки веб-додатків з RIA-елементами. Ось декілька з них:

 1. Flask-RESTful - розширення, яке дозволяє створювати RESTful API для взаємодії з базою даних та іншими додатками.
 2. Flask-Login - розширення, яке забезпечує систему авторизації та аутентифікації користувачів.
 3. Flask-WTF - розширення, яке дозволяє легко створювати форми та валідувати вхідні дані.
 4. Flask-Assets - розширення, яке дозволяє легко підключати та управляти CSS та JavaScript файлами.
 5. Flask-Security - розширення, яке забезпечує систему авторизації, аутентифікації та ролей для користувачів.
 6. Flask-Admin - розширення, яке дозволяє легко створювати адміністративний інтерфейс для управління базою даних.
 7. Flask-Bootstrap - розширення, яке забезпечує інтеграцію з Bootstrap, фреймворком для стилізації веб-сторінок.
 8. Flask-Principal - розширення, яке дозволяє легко створювати систему дозволів та доступу до ресурсів.
 9. Flask-SocketIO - розширення, яке дозволяє легко підключати та управляти WebSocket з'єднаннями.
 10. Flask-JWT-Extended - розширення, яке дозволяє легко створювати та перевіряти JWT токени для авторизації та аутентифікації.
 11. Flask-CORS - розширення, яке дозволяє налаштовувати CORS політику для доступу до API з інших доменів.
 12. Flask-Migrate - розширення, яке дозволяє легко мігрувати структуру бази даних.
 13. Flask-Mail - розширення, яке дозволяє легко надсилати електронні листи з вашого додатку.
 14. Flask-Images - розширення, яке дозволяє легко обробляти та маніпулювати зображеннями з вашого додатку.
 15. Flask-SSE - розширення, яке дозволяє легко підключати та управляти Server-Sent Events з вашого додатку.
 16. Flask-Bcrypt - розширення, яке дозволяє легко шифрувати та перевіряти паролі користувачів.
 17. Flask-Caching - розширення, яке дозволяє легко додавати кешування до вашого додатку для покращення продуктивності.
 18. Flask-RESTPlus - розширення, яке дозволяє легко створювати RESTful API з документацією та автоматичною генерацією Swagger.
 19. Flask-Moment - розширення, яке дозволяє легко робити роботу з датами та часом в вашому додатку.
 20. Flask-GraphQL - розширення, яке дозволяє легко створювати GraphQL API в вашому додатку.
 21. Flask-Session - розширення, яке дозволяє легко зберігати та отримувати дані сесій з вашого додатку.
 22. Flask-Script - розширення, яке дозволяє легко створювати команди командного рядка для вашого додатку.
 23. Flask-HTTPAuth - розширення, яке дозволяє легко додавати HTTP авторизацію до вашого додатку.
 24. Flask-Social - розширення, яке дозволяє легко додавати авторизацію та аутентифікацію через соціальні мережі до вашого додатку.
 25. Flask-Login - розширення, яке дозволяє легко створювати систему авторизації та аутентифікації користувачів.
 26. Flask-Assets - розширення, яке дозволяє легко збирати та оптимізувати статичні файли вашого додатку, такі як CSS та JavaScript.
 27. Flask-Bootstrap - розширення, яке дозволяє легко використовувати фреймворк Bootstrap в вашому додатку.
 28. Flask-WTF - розширення, яке дозволяє легко створювати та перевіряти веб-форми в вашому додатку.
 29. Flask-Babel - розширення, яке дозволяє легко локалізувати ваш додаток.
 30. Flask-Admin - розширення, яке дозволяє легко створювати адміністративний інтерфейс для вашого додатку.
 31. Flask-Mail - розширення, яке дозволяє легко відправляти електронні листи з вашого додатку.
 32. Flask-RESTful - розширення, яке дозволяє легко створювати RESTful API в вашому додатку.
 33. Flask-User - розширення, яке дозволяє легко створювати систему реєстрації та авторизації користувачів у вашому додатку.
 34. Flask-CORS - розширення, яке дозволяє легко додавати підтримку CORS до вашого додатку.
 35. Flask-JWT-Extended - розширення, яке дозволяє легко додавати підтримку JSON Web Tokens до вашого додатку.
 36. Flask-GraphQL-Auth - розширення, яке дозволяє легко додавати авторизацію та аутентифікацію до GraphQL API вашого додатку.
 37. Flask-JSON - розширення, яке дозволяє легко робити роботу з JSON даними в вашому додатку.
 38. Flask-Jinja2 - розширення, яке дозволяє легко використовувати шаблонізатор Jinja2 в вашому додатку.
 39. Flask-Migrate - розширення, яке дозволяє легко керувати міграціями бази даних вашого додатку.
 40. Flask-Moment - розширення, яке дозволяє легко робити роботу з датами та часом в вашому додатку.
 41. Flask-Images - розширення, яке дозволяє легко робити роботу з зображеннями в вашому додатку.
 42. Flask-RESTPlus - розширення, яке дозволяє легко створювати RESTful API з підтримкою документації та автоматичної генерації Swagger-специфікацій.
 43. Flask-Caching - розширення, яке дозволяє легко зберігати та кешувати динамічні дані в вашому додатку.
 44. Flask-Session - розширення, яке дозволяє легко зберігати сесії користувачів в вашому додатку.
 45. Flask-DebugToolbar - розширення, яке дозволяє легко відслідковувати та дебажити ваш додаток.
 46. Flask-Testing - розширення, яке дозволяє легко створювати та виконувати тести вашого додатку.
 47. Flask-MomentJS - розширення, яке дозволяє легко робити роботу з датами та часом на клієнтській стороні вашого додатку.
 48. Flask-Security - розширення, яке дозволяє легко створювати систему авторизації та аутентифікації користувачів з підтримкою ролей та прав доступу.
 49. Flask-Excel - розширення, яке дозволяє легко робити роботу з Excel документами в вашому додатку.
 50. Flask-SQLAlchemy-Searchable - розширення, яке дозволяє легко створювати пошукові функції для вашого додатку з використанням SQLAlchemy.
 51. Flask-AdminLTE - розширення, яке дозволяє легко створювати веб-додатки з використанням шаблону AdminLTE та підтримкою Bootstrap 4.
 52. Flask-GraphQL - розширення, яке дозволяє легко створювати GraphQL API для вашого додатку.
 53. Flask-Bootstrap - розширення, яке дозволяє легко використовувати фреймворк Bootstrap в вашому додатку.
 54. Flask-MomentJS - розширення, яке дозволяє легко робити роботу з датами та часом на клієнтській стороні вашого додатку.
 55. Flask-CKEditor - розширення, яке дозволяє легко використовувати WYSIWYG-редактор CKEditor в вашому додатку.
 56. Flask-PyMongo - розширення, яке дозволяє легко взаємодіяти з базою даних MongoDB в вашому додатку.
 57. Flask-RESTful - розширення, яке дозволяє легко створювати RESTful API для вашого додатку.
 58. Flask-Mail - розширення, яке дозволяє легко відправляти електронні листи з вашого додатку.
 59. Flask-SocketIO - розширення, яке дозволяє легко створювати додатки з використанням WebSockets та Socket.IO.
 60. Flask-Login - розширення, яке дозволяє легко створювати систему авторизації та аутентифікації користувачів.
 61. Flask-Uploads - розширення, яке дозволяє легко завантажувати файли з вашого додатку.
 62. Flask-Script - розширення, яке дозволяє легко керувати вашим додатком з командного рядка.
 63. Flask-Images - розширення, яке дозволяє легко робити маніпуляції з зображеннями в вашому додатку.
 64. Flask-Cors - розширення, яке дозволяє легко додавати CORS-заголовки до відповідей вашого додатку.
 65. Flask-JWT-Extended - розширення, яке дозволяє легко використовувати JSON Web Tokens для авторизації та аутентифікації користувачів.
 66. Flask-HTTPAuth - розширення, яке дозволяє легко додавати HTTP-авторизацію до вашого додатку.
 67. Flask-Redis - розширення, яке дозволяє легко взаємодіяти з базою даних Redis в вашому додатку.
 68. Flask-GeoIP - розширення, яке дозволяє легко використовувати базу даних GeoIP для визначення географічної локації користувачів.
 69. Flask-Assets - розширення, яке дозволяє легко керувати вашими статичними файлами та забезпечує їх оптимізацію.
 70. Flask-Migrate - розширення, яке дозволяє легко мігрувати вашу базу даних з використанням Alembic.
 71. Flask-Admin - розширення, яке дозволяє легко створювати адміністративний інтерфейс для вашого додатку.
 72. Flask-Security - розширення, яке дозволяє легко додавати систему авторизації та аутентифікації користувачів до вашого додатку.
 73. Flask-User - розширення, яке дозволяє легко створювати систему користувачів для вашого додатку.
 74. Flask-Principal - розширення, яке дозволяє легко додавати систему доступу до ресурсів вашого додатку.
 75. Flask-Session - розширення, яке дозволяє легко використовувати сесії в вашому додатку.
 76. Flask-DebugToolbar - розширення, яке дозволяє легко додавати панель інструментів для налагодження вашого додатку.
 77. Flask-Jinja2 - розширення, яке дозволяє легко використовувати шаблонний двіжок Jinja2 в вашому додатку.
 78. Flask-RESTPlus - розширення, яке дозволяє легко створювати RESTful API з документацією для вашого додатку.
 79. Flask-Celery - розширення, яке дозволяє легко використовувати Celery для асинхронних задач в вашому додатку.
 80. Flask-Dance - розширення, яке дозволяє легко додавати соціальну авторизацію до вашого додатку.
 81. Flask-GraphQL - розширення, яке дозволяє легко додавати GraphQL-схему до вашого додатку.
 82. Flask-Sockets - розширення, яке дозволяє легко використовувати WebSockets в вашому додатку.
 83. Flask-Mail - розширення, яке дозволяє легко використовувати електронну пошту в вашому додатку.
 84. Flask-MongoEngine - розширення, яке дозволяє легко використовувати MongoDB з ORM-інтерфейсом в вашому додатку.
 85. Flask-OpenID - розширення, яке дозволяє легко додавати систему авторизації за допомогою OpenID до вашого додатку.
 86. Flask-Restless - розширення, яке дозволяє легко створювати RESTful API з бази даних SQLAlchemy в вашому додатку.
 87. Flask-Social - розширення, яке дозволяє легко додавати соціальну авторизацію та інтеграцію зі соціальними мережами до вашого додатку.
 88. Flask-Markdown - розширення, яке дозволяє легко використовувати Markdown в вашому додатку.
 89. Flask-SQLAlchemy-Searchable - розширення, яке дозволяє легко створювати повнотекстовий пошук в базі даних SQLAlchemy в вашому додатку.
 90. Flask-GraphQL-Auth - розширення, яке дозволяє легко додавати систему авторизації та аутентифікації користувачів до GraphQL-схеми вашого додатку.
 91. Flask-JWT-Extended - розширення, яке дозволяє легко додавати JWT-авторизацію та аутентифікацію користувачів до вашого додатку.
 92. Flask-Caching - розширення, яке дозволяє легко використовувати кешування в вашому додатку для поліпшення швидкості роботи.
 93. Flask-Admin - розширення, яке дозволяє легко створювати адміністративний інтерфейс для вашого додатку з можливістю редагування бази даних.
 94. Flask-Babel - розширення, яке дозволяє легко додавати підтримку мов у вашому додатку.
 95. Flask-Security - розширення, яке дозволяє легко додавати систему авторизації та аутентифікації користувачів до вашого додатку.
 96. Flask-Script - розширення, яке дозволяє легко додавати команди командного рядка до вашого додатку.
 97. Flask-Uploads - розширення, яке дозволяє легко використовувати завантаження файлів у вашому додатку.
 98. Flask-SSE - розширення, яке дозволяє легко використовувати Server-Sent Events для забезпечення взаємодії між сервером та клієнтом.
 99. Flask-Session - розширення, яке дозволяє легко використовувати сесії в вашому додатку.
 100. Flask-RESTful - розширення, яке дозволяє легко створювати RESTful API в вашому додатку.
 101. Flask-GraphQL - розширення, яке дозволяє легко створювати GraphQL API в вашому додатку.
 102. Flask-SocketIO - розширення, яке дозволяє легко використовувати WebSockets в вашому додатку.
 103. Flask-Migrate - розширення, яке дозволяє легко використовувати міграції бази даних в вашому додатку.
 104. Flask-Mail - розширення, яке дозволяє легко відправляти електронні листи з вашого додатку.
 105. Flask-Moment - розширення, яке дозволяє легко форматувати дати та час в вашому додатку.
 106. Flask-Images - розширення, яке дозволяє легко маніпулювати зображеннями в вашому додатку.
 107. Flask-Assets - розширення, яке дозволяє легко управляти статичними файлами в вашому додатку.
 108. Flask-Moment - розширення, яке дозволяє легко форматувати дати та час в вашому додатку.
 109. Flask-GraphQL-Auth - розширення, яке дозволяє легко додавати авторизацію та аутентифікацію користувачів до вашого GraphQL API.
 110. Flask-RESTPlus - розширення, яке дозволяє легко створювати RESTful API в вашому додатку з можливістю документування API.

Бібліотеки візуальних Java-script бібліотек:

 1. React - бібліотека для створення інтерфейсу користувача, що дозволяє створювати складні веб-додатки з високою ефективністю та модульністю. Адреса: https://reactjs.org/
 2. Angular - фреймворк для створення веб-додатків, що дозволяє створювати складні додатки з багатою функціональністю та високою ефективністю. Адреса: https://angular.io/
 3. Vue.js - прогресивна бібліотека для створення інтерфейсу користувача, яка дозволяє створювати веб-додатки з високою ефективністю та легкою розширюваністю. Адреса: https://vuejs.org/
 4. D3.js - бібліотека для візуалізації даних в браузері, що дозволяє створювати складні та інтерактивні графіки та діаграми. Адреса: https://d3js.org/
 5. Three.js - бібліотека для створення 3D графіки в браузері, що дозволяє створювати складні та вражаючі візуальні ефекти. Адреса: https://threejs.org/
 6. Chart.js - бібліотека для створення графіків та діаграм в браузері, що дозволяє легко створювати різні типи графіків та діаграм з високою кастомізацією. Адреса: https://www.chartjs.org/
 7. Fabric.js - бібліотека для створення інтерактивних графічних елементів та малюнків в браузері, що дозволяє створювати складні візуальні ефекти. Адреса: http://fabricjs.com/
 8. Pixi.js - бібліотека для створення 2D графіки та ігор в браузері, що дозволяє створювати складні та вражаючі візуальні ефекти з високою продуктивністю та ефективністю. Адреса: https://www.pixijs.com/
 9. jQuery - бібліотека для спрощення роботи з DOM, що дозволяє легко маніпулювати веб-сторінками та робити їх більш динамічними. Адреса: https://jquery.com/
 10. Bootstrap - фреймворк для створення веб-інтерфейсів, що дозволяє створювати ефектні та адаптивні веб-сайти та додатки з легкістю. Адреса: https://getbootstrap.com/
 11. Materialize - фреймворк для створення веб-інтерфейсів, що дозволяє створювати ефектні та адаптивні веб-сайти та додатки з дизайном у стилі Google Material Design. Адреса: https://materializecss.com/
 12. Semantic UI - фреймворк для створення веб-інтерфейсів, що дозволяє створювати ефектні та адаптивні веб-сайти та додатки з високою кастомізацією та зрозумілим API. Адреса: https://semantic-ui.com/
 13. D3.js - це бібліотека JavaScript для візуалізації даних на веб-сторінках. Вона дозволяє створювати складні графіки, діаграми та інші візуальні елементи з високою ступенем інтерактивності. Адреса: https://d3js.org/
 14. Three.js - це бібліотека JavaScript для створення 3D-графіки на веб-сторінках. Вона дозволяє створювати реалістичні 3D-моделі, віртуальні світи та інші візуальні ефекти. Адреса: https://threejs.org/
 15. Chart.js - це бібліотека JavaScript для створення простих та інтерактивних діаграм на веб-сторінках. Вона дозволяє створювати графіки різних типів та розмірів з легкістю. Адреса: https://www.chartjs.org/
 16. Highcharts - це бібліотека JavaScript для створення складних діаграм на веб-сторінках. Вона має багатий набір функцій та може створювати графіки різних типів, включаючи графіки рядків, гістограми та інші. Адреса: https://www.highcharts.com/
 17. FusionCharts - це бібліотека JavaScript для створення складних діаграм та графіків на веб-сторінках. Вона має багатий набір функцій та може створювати графіки різних типів, включаючи стовпчасті та колові діаграми, графіки рядків та інші. Адреса: https://www.fusioncharts.com/
 18. Cytoscape.js - це бібліотека JavaScript для візуалізації графів та мереж на веб-сторінках. Вона дозволяє створювати складні мережі та графи з високою ступенем інтерактивності. Адреса: https://js.cytoscape.org/
 19. Fabric.js - це бібліотека JavaScript для створення інтерактивних графіків та рисунків на веб-сторінках. Вона дозволяє створювати складні графічні елементи з можливістю динамічних змін. Адреса: http://fabricjs.com/
 20. Paper.js - це бібліотека JavaScript для створення складних векторних графіків на веб-сторінках. Вона дозволяє створювати реалістичні графічні елементи з високою ступенем інтерактивності та анімації. Адреса: http://paperjs.org/
 21. Konva.js - це бібліотека JavaScript для створення складних графічних елементів на веб-сторінках. Вона дозволяє створювати реалістичні графічні елементи з можливістю динамічних змін. Адреса: https://konvajs.org/
 22. D3.js - це бібліотека JavaScript для створення інтерактивних та динамічних візуалізацій даних на веб-сторінках. Вона дозволяє відображати складні дані у вигляді графіків, діаграм, хмар слів та інших елементів з високою ступенем інтерактивності та анімації. Адреса: https://d3js.org/
 23. Highcharts - це бібліотека JavaScript для створення інтерактивних та динамічних графіків на веб-сторінках. Вона дозволяє відображати складні дані у вигляді лінійних, стовпчикових та інших типів графіків з високою ступенем інтерактивності та анімації. Адреса: https://www.highcharts.com/
 24. Chart.js - це бібліотека JavaScript для створення інтерактивних та динамічних графіків на веб-сторінках. Вона дозволяє відображати складні дані у вигляді лінійних, стовпчикових та інших типів графіків з можливістю динамічних змін та інтерактивності. Адреса: https://www.chartjs.org/
 25. FusionCharts - це бібліотека JavaScript для створення інтерактивних та динамічних графіків та діаграм на веб-сторінках. Вона дозволяє відображати складні дані у вигляді лінійних, стовпчикових та інших типів графіків з можливістю динамічних змін та інтерактивності. Адреса: https://www.fusioncharts.com/
 26. Google Charts - це бібліотека JavaScript, яка дозволяє створювати різноманітні графіки та діаграми на веб-сторінках. Вона містить багато різних типів графіків, включаючи лінійні, стовпчикові, кругові та інші, і дозволяє легко відображати складні дані з високою ступенем інтерактивності. Адреса: https://developers.google.com/chart
 27. Plotly.js - це бібліотека JavaScript для створення інтерактивних та динамічних графіків та діаграм на веб-сторінках. Вона дозволяє відображати складні дані у вигляді лінійних, стовпчикових та інших типів графіків з можливістю динамічних змін та інтерактивності. Адреса: https://plotly.com/javascript/
 28. C3.js - це бібліотека JavaScript для створення інтерактивних та динамічних графіків на веб-сторінках. Вона заснована на бібліотеці D3.js та надає простий та зрозумілий інтерфейс для створення графіків різного типу з можливістю динамічних змін та інтерактивності. Адреса: https://c3js.org/
 29. AmCharts - це бібліотека JavaScript для створення інтерактивних та динамічних графіків та діаграм на веб-сторінках. Вона дозволяє відображати складні дані у вигляді лінійних, стовпчикових та інших типів графіків з можливістю динамічних змін та інтерактивності. Адреса: https://www.amcharts.com/
 30. ECharts - це бібліотека JavaScript для створення інтерактивних та динамічних графіків та діаграм на веб-сторінках. Вона дозволяє відображати складні дані у вигляді лінійних, стовпчикових та інших типів графік
 31. D3.js - це бібліотека JavaScript для візуалізації даних на веб-сторінках. Вона дозволяє створювати складні та динамічні графіки, діаграми та візуалізації, що відображають велику кількість даних у привабливому та зрозумілому форматі. Адреса: https://d3js.org/
 32. Highcharts - це бібліотека JavaScript для створення інтерактивних та динамічних графіків та діаграм на веб-сторінках. Вона дозволяє відображати складні дані у вигляді лінійних, стовпчикових та інших типів графіків з можливістю динамічних змін та інтерактивності. Адреса: https://www.highcharts.com/
 33. FusionCharts - це бібліотека JavaScript для створення інтерактивних та динамічних графіків та діаграм на веб-сторінках. Вона дозволяє відображати складні дані у вигляді лінійних, стовпчикових та інших типів графіків з можливістю динамічних змін та інтерактивності. Адреса: https://www.fusioncharts.com/
 34. Chart.js - це бібліотека JavaScript для створення простих та ефективних графіків на веб-сторінках. Вона дозволяє відображати дані у вигляді лінійних, стовпчикових та інших типів графіків з можливістю динамічних змін та інтерактивності. Адреса: https://www.chartjs.org/
 35. Morris.js - це бібліотека JavaScript для створення простих та ефективних графіків на веб-сторінках. Вона дозволяє відображати дані у вигляді лінійних, стовпчикових та інших типів графіків з можливістю динамічних змін та інтерактивності. Адреса: https://morrisjs.github.io/morris.js/
 36. Vis.js - це бібліотека JavaScript для відображення графів, мереж та інших візуалізацій на веб-сторінках. Вона дозволяє відображати складні та динамічні графіки, мережі та візуалізації, що відображають велику кількість даних у привабливому та зрозумілому форматі. Адреса: https://visjs.github.io/vis-network/examples/
 37. Cytoscape.js - це бібліотека JavaScript для відображення графів, мереж та інших візуалізацій на веб-сторінках. Вона дозволяє відображати складні та динамічні графіки, мережі та візуалізації, що відображають велику кількість даних у привабливому та зрозумілому форматі. Адреса: https://js.cytoscape.org/demos/
 38. GoJS - це бібліотека JavaScript для створення діаграм, схем та інших візуалізацій на веб-сторінках. Вона дозволяє відображати складні та динамічні діаграми, схеми та інші візуалізації, що відображають велику кількість даних у привабливому та зрозумілому форматі. Адреса: https://gojs.net/latest/samples/index.html
 39. Three.js - це бібліотека JavaScript для відображення тривимірних об'єктів на веб-сторінках. Вона дозволяє відображати складні та динамічні тривимірні об'єкти, що відображають велику кількість даних у привабливому та зрозумілому форматі. Адреса: https://threejs.org/examples/
 40. Leaflet - це бібліотека JavaScript для створення інтерактивних карт та мап на веб-сторінках. Вона дозволяє відображати складні та динамічні карти з можливістю додавання різних елементів та маркерів на карту. Адреса: https://leafletjs.com

Автор: Рудюк С.А. 2023. K2 Cloud ERP.