Pre-loader


Рішення FreeIPA

Встановлення FreeIPA на CentOS 8


Підготовка

1.Оновлення пакетів:

dnf upgrade --refresh


2.Налаштування FQDN (повного доменного імені) серверу

hostnamectl set-hostname dc.k2.local

3.Налаштування Синхронізації Часу з Використанням NTP

важливо налаштувати конфігураційний файл для вказання правильних серверів часу. Відкрийте файл конфігурації за допомогою текстового редактора, наприклад:

nano /etc/chrony.conf

Додайте наступні рядки у файл chrony.conf

pool 0.ua.pool.ntp.org
pool 1.ua.pool.ntp.org
pool 2.ua.pool.ntp.org
pool 3.ua.pool.ntp.org

Збережіть зміни та перезапустіть службу

systemctl restart chronyd

Далі нам необхідно встановити інший часовий пояс за допомогою команди timedatectl

timedatectl set-timezone Europe/Kyiv


4.Щоб забезпечити правильне вирішення імені на етапі початкової налаштування, ми чітко вказуємо імена нашого сервера в файлі hosts

nano /etc/hosts 
192.168.20.49 dc.k2.local dc
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6

Введіть команду 'ping dc.k2.local' для перевірки доступності сервера з іменем

ping dc.k2.local

5.відключаємо selinux 

nano /etc/selinux/config

нам потрібно переключити параметр SELINUX в режим disabled


 


Встановлення FreeIPA

1.Активація модуля FreeIPA:

dnf module enable idm:DL1 -y

2.Встановлення FreeIPA та сервера DNS:

dnf install ipa-server ipa-server-dns -y


3.Запуск майстра встановлення з вбудованим DNS-сервером:

Звертаю вашу увагу на параметp --reverse-zone=49.20.168.in-addr.arpa в команді. Будь ласка, вкажіть власну адресу у вигляді зони зворотного вибору. Наприклад, якщо ваш IP-адрес - 192.168.20.49, то зона зворотного вибору буде 49.20.168.in-addr.arpa.

ipa-server-install --setup-dns --no-dnssec-validation --allow-zone-overlap --reverse-zone=49.20.168.in-addr.arpa


Під час налаштування майстра встановлення, вам буде запропоновано вказати FQDN (повне доменне ім'я) сервера, ім'я домену та ім'я області Kerberos. Ви можете залишити значення за замовчуванням, які вказані в квадратних дужках, або вказати свої власні значення. Я обрав залишення значень за замовчуванням, оскільки вони відповідають моїм потребам

To accept the default shown in brackets, press the Enter key.

Enter the fully qualified domain name of the computer
on which you’re setting up server software. Using the form
.
Example: master.example.com


Server host name [dc.k2.local]:

Warning: skipping DNS resolution of host ipa1.itproblog.ru
The domain name has been determined based on the host name.

Please confirm the domain name [k2.local]:

The kerberos protocol requires a Realm name to be defined.
This is typically the domain name converted to uppercase.

Please provide a realm name [K2.LOCAL]:


На наступному етапі процесу встановлення сервера FreeIPA, ми будемо забов'язані вказати пароль для Directory Manager

задайте необхідний пароль:

Certain directory server operations require an administrative user.
This user is referred to as the Directory Manager and has full access
to the Directory for system management tasks and will be added to the
instance of directory server created for IPA.
The password must be at least 8 characters long.

Directory Manager password:
Password must only contain ASCII characters
Directory Manager password:
Password (confirm):

The IPA server requires an administrative user, named ’admin’.
This user is a regular system account used for IPA server administration.


Тепер нам потрібно вказати пароль для адміністратора сервера FreeIPA. Ім'я адміністратора - admin

The IPA server requires an administrative user, named ’admin’.
This user is a regular system account used for IPA server administration.

IPA admin password:
Password (confirm):

Вказуємо сервери, на які потрібно перенаправляти зовнішні DNS-запити

Do you want to configure DNS forwarders? [yes]: y
The following DNS servers are configured in systemd-resolved: 8.8.8.8
Do you want to configure these servers as DNS forwarders? [yes]: y
All detected DNS servers were added. You can enter additional addresses now:
Enter an IP address for a DNS forwarder, or press Enter to skip:
DNS forwarders: 8.8.8.8


Під час завершення майстра встановлення сервера FreeIPA, нам буде представлена коротка зведена інформація щодо параметрів, які будуть використані під час встановлення

The IPA Master Server will be configured with:
Hostname:       dc.k2.local
IP address(es): 192.168.20.49
Domain name:    k2.local
Realm name:     K2.LOCAL

The CA will be configured with:
Subject DN:   CN=Certificate Authority,O=K2.LOCAL
Subject base: O=K2.LOCAL
Chaining:     self-signed

BIND DNS server will be configured to serve IPA domain with:
Forwarders:       192.168.20.49
Forward policy:   only
Reverse zone(s):  49.20.168.in-addr.arpa.

Continue to configure the system with these values? [no]: yes


Погоджуємося з встановленням сервера FreeIPA з вказаними параметрами

Для своєї роботи сервер FreeIPA використовує наступні порти та протоколи

TCP Ports:
* 80, 443: HTTP/HTTPS
* 389, 636: LDAP/LDAPS
* 88, 464: kerberos
* 53: bind
UDP Ports:
* 88, 464: kerberos
* 53: bind
* 123: ntp


4. Відкриття портів для TCP/UDP

firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=443/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=389/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=636/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=88/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=464/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=53/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=88/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=464/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=53/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=123/udp

Перезапуск служби firewall-cmd

firewall-cmd --reload


Давайте спробуємо отримати квиток Kerberos для користувача admin прямо на сервері

kinit admin
klist

Тепер перейдемо до веб-інтерфейсу для адміністрування

Важливо зазначити, що для входу до веб-інтерфейсу я скористався іншим хостом, на якому заздалегідь встановлений DNS-сервер FreeIPA. Додатково, в файлі /etc/hosts цього хоста був доданий запис:

192.168.20.49 dc.k2.local

Переходимо на сторінку

https://dc.k2.local


    Runtime Site: 4.175771 s.