Pre-loader


Використання хуків в PHP

У PHP хуки часто реалізовуються через використання зворотних викликів (callbacks), інтерфейсів, або спеціальних об'єктів-посередників. Нижче подано простий приклад, який демонструє використання хуків у PHP.

 ’Some data from the system’];

  public function registerHook($hook) {
    $this->hooks[] = $hook;
  }

  public function unregisterHook($hook) {
    $index = array_search($hook, $this->hooks);
    if ($index !== false) {
      unset($this->hooks[$index]);
    }
  }

  public function runFunctionality() {
    echo "Викликається основна функціональність
";
    foreach ($this->hooks as $hook) {
      $hook($this->data);
    }
  }
}

// Код, який може написати сторонній програміст

function additionalFunctionality1($data) {
  echo "Вставка додаткової функціональності 1
";
  echo "Дані з системи: " . $data[’system_data’] . "
";
  $data[’additional_data_1’] = ’Some additional data 1’;
}

function additionalFunctionality2($data) {
  echo "Вставка додаткової функціональності 2
";
  $data[’additional_data_2’] = ’Some additional data 2’;
}

// Використання системи та додання функціоналу через хуки

$systemInstance = new System();

// Сторонній програміст реєструє свій хук
$systemInstance->registerHook(’additionalFunctionality1’);
$systemInstance->registerHook(’additionalFunctionality2’);

// Основний код системи викликається, включаючи всі зареєстровані хуки
$systemInstance->runFunctionality();

У цьому прикладі використовуються звичайні функції як хуки, і вони передаються системі як зворотні виклики. Методи registerHook та unregisterHook відповідають за реєстрацію та видалення хуків у системі.

Автор: Рудюк С.А. 2023. K2 Cloud ERP.


  Runtime Site: 4.609289 s.