Pre-loader


Як в Linux відео розбити на декілька частин

В Linux ви можете скористатися утилітою ffmpeg, щоб розбити відеофайл на частини. Ось приклад розбиття відео на три рівні частини:

ffmpeg -i вхідне_відео.mp4 -c copy -map 0 -segment_time 00:05:00 -f segment вихід_%03d.mp4

У цьому прикладі:

 • -i вхідне_відео.mp4: вказує вхідний відеофайл.
 • -c copy: вказує використовувати той самий кодек для відео та аудіо, який використовується в оригінальному відео. Це прискорює процес обробки.
 • -map 0: вказує взяти всі потоки (відео, аудіо, підтитри тощо) з першого вхідного файлу.
 • -segment_time 00:05:00: вказує час тривалості кожного сегменту. У цьому випадку відео буде розділено на сегменти по 5 хвилин кожен. Ви можете змінити це значення за потребою.
 • -f segment: вказує формат вихідних сегментів.
 • вихід_%03d.mp4: вказує префікс імені файлу для вихідних сегментів. %03d вказує формат номера файлу з трьома цифрами (наприклад, 001, 002, 003).

Цей приклад розбиває вхідне відео на рівні частини по 5 хвилин кожна. Вам може знадобитися налаштувати час розділу відповідно до вашого відео.

Розділити відео і не включати в частини відео попередні частини

Як виявилося, в попередньому способі розділення відео в відео включається час попередньої частини відео. Такий розподіл може бути незрозумілим для деяких сервісів. Тому має сенс, щоб у відео час починався з нуля.

Цього ми можемо досягти менш швидкісною операцією перекодування відео:

ffmpeg -i ’ВашеВідео.mp4’ -ss 00:09:30 -to 00:28:30 -vf "setpts=PTS-STARTPTS" вихід_02.mp4

В цьому випадку:

 • -ss 00:09:30 вказує початковий час обрізки.
 • -to 00:28:30 вказує кінцевий час обрізки.
 • -vf "setpts=PTS-STARTPTS" вказує фільтр, який забезпечить, що час відео буде починатися з нуля.

Автор: Рудюк С.А. 2023. K2 Cloud ERP.


  Runtime Site: 4.936663 s.